Lái Thiêu và khu vườn cổ tích

Ngày đăng: 05:03:15 02-02-2012

Đến thăm nhà Việt Mỹ ( Lái Thiêu ), khu vườn còn giữ nguyên dấu tích xưa với những

chung quanh " vật đổi sao dời "

...và bánh bèo bì Mỹ Liên

tham quan thăm dò địa điểm cho lần họp mặt Lớp ( 07/2012 )