Hè và Paris ...

Ngày đăng: 05:18:39 09-07-2011

Hè 1999, dịp hai bạn Oanh & Chung ghé Paris tại nhà Lan & Lộc

Rồi mười hai năm sau .......

Lộc - Lan - Diên - Odette ( vợ Thành ) - Thành - Chung ( Oanh ngồi ghế, vợ Chung ) - Chi

Vài Sinh @ tại Pháp.

Chúc mừng Lan & Lộc lên chức ông bà " Ngoại "

Lan & Lộc, con gái và chàng rể

Nhân dịp vợ chồng Lâm thành Chung từ USA sang chơi.

Hình chụp tại nhà Nguyễn duy Thành cùng với em trai Thành, vợ chồng em gái của Odette và 2 cháu

Con trai cuả Thành cùng với mẹ và các bác