Cali ... Nắng ấm

Ngày đăng: 05:22:52 09-07-2011

Vài hình ảnh của Phạm Thị Minh Tân, Tạ Loan, Trần Thùy Châu tại Nam California

Minh Tân từ Bắc Cali xuống thăm Thùy Châu và Tạ Loan ở Nam Cali.

Xin chia vui cùng các bạn niềm hạnh ngộ.