Bây Giờ 2

Họp Tân Niên Nhâm Thìn — 00:05:22 05-02-2012

Với Lê Hữu Thời — 18:56:37 06-12-2011

Với Trương Thiên Tân — 05:57:08 28-08-2011

Cali ... Nắng ấm — 05:22:52 09-07-2011

Hè và Paris ... — 05:18:39 09-07-2011

Những lần bên nhau ... — 05:10:17 09-07-2011