Tiền họp mặt 2011

Ngày đăng: 04:52:14 09-07-2011

Hình ảnh buổi Họp chuẩn bị cho ngày HỌP LỚP 17 - 07 - 2011

Ngọc Môn - Thùy Như - Hồng Phượng - Bạch Nga - Thanh Tâm - Việt Mỹ

Từ trái qua phải: Đức - Bạch - Liêm - Bính - N.Môn - T.Như - H.Phượng - B.Nga -V. Mỹ

Thanh Tâm - Việt Mỹ - Trương Phất - Việt Hùng - Đại - Ngọc Thạch

Việt Mỹ - Hữu Thượng - Trương Phất - Ngọc Thạch - Đình Phúc - Tiến Dũng