Họp mặt 2006

Ngày đăng: 21:09:29 08-07-2011

Nhà hàng Bích Vân, Nguyễn Kiệm - Phú Nhuận - 2006