Trần Quốc Văn

    • Cũng tại con chóTôi phải thú nhận tôi là người không thích chó, nếu không muốn nói là… ghét chó! Qua đây tôi cũng muốn chia sẻ 30 năm kinh nghiệm đau thương của tôi vì chó ở xứ này.