Trần Minh Hoàng

Bàn Thờ Ông Thiên. Một lần có bạn hỏi “bạn nào biết về bàn thờ Thiên ngoài trời “. Câu hỏi lôi tôi về những chuỗi ngày xưa, thời 7,8 tuổi tung tăng hiếu động. Quê tôi phần lớn những nhà tập trung ở chợ sống chuyên về....xem thêm

Bánh Ú Nước Tro...Bánh Ú Nước Tro. Hết tháng giêng, vẫn còn những ngày nông nhàn, những buổi trưa ba tôi bê mâm lựa nếp, tôi vui sướng ôm một mâm khác ngồi lựa phụ, tôi lựa hăng hái lắm vì tới chiều là ... xem thêm