Trần Đức Diên

Chiều nay tôi có hẹn với XL và thầy giáo D, cùng nhập bọn với TL để đi đến nhà H. Nhìn đồng hồ, thấy còn sớm, tôi nhẩn nha, mở tủ lạnh, lấy ly nước dừa tươi để sẵn rồi ra hàng hiên trước nhà vừa nhấm nháp ... xem thêm