Tiếu ngạo Thailand phần 2

Xem voi Thái, tìm gái cao cổ, đi vào thăm nơi từng quay phim Rambo 4 (Sylvester Stalone). Chỉ có chừng ấy thôi, đi đong hết ngày, thế là chia tay Chiang Mai .... -- Ha Nguyen

Elephants ...

Kissed by elephant ... Bị hun bất ngờ, mắc cỡ gần chít. Lông vòi nó cứng hơn râu nhiều lắm LOL

Tìm được 2 em cổ cò mà tiếng anh gọi là giraffe neck ... thuộc bộ tộc Padong

Tên các bộ tộc ....

Cô này cũng xinh nè, đưa võng ru con. Một khung cảnh rất đơn thuần như những năm loài người chưa tiến bộ

Tỉnh Chiang Mai này, phương tiện di chuyển public chánh là loại xe này, gọi là Red taxi, băng ngồi ngang nhưng là xe truck, na ná VN ngày xưa có xe lam vậy. Du khách dạng tây ba lô xử dụng rất nhiều, leo lên leo xuống là 30baths (khoảng $US 1. Mình muốn đi cho lẹ, vả lại chỉ ở đôi ba ngày, dùng taxi cho nhanh

Ngọc Đức - Lục Hà ..... 05 - 04 - 2018