Một chút buổi sáng

Một Chút Buổi Sáng

Tôi ngồi một mình trong quán nước ở đường Bùi thị Xuân Đà Lạt , Người phục vụ trẻ mang ra ly cafe nóng , rồi lính quýnh thế nào đổ hết vào áo quần tôi . Chuyến đi đột ngột và tôi không mang nhiều quần áo . Giận quá định mắng hắn một trận ra trò. Chừng nhìn lại gương mặt lo sợ của hắn, Chợt thấy thương thương, bất giác nhớ đến con tôi, ở nơi xa, ngoài giờ học chắc cũng đang làm những công việc đại loại như thế nầy, chắc cũng lúng túng và lo sợ như thế nầy .... Rồi thôi !

Lúc sau nầy tôi sợ một lúc nóng giận hay lúc vui miệng, quá đà, mình làm tổn thuong người khác! Không thể nhân danh mình là người"" thành đạt"", càng không thể nhân danh mình là người nhiệt tình hay tốt bụng để có quyền làm tổn thương người khác.

Cuộc sống vốn mong manh và bất trắc Trái tim con người cũng vậy.Tôi nhận ra làm tổn thương người khác là một ... Tội ác

Thứ sáu 13-4-2012

Ngô Hồng Lĩnh