Xuân Triều

    • Là Trăng Nguyệt Là Trăng . Nguyệt về Trăng bỏ đi đâu, Mà nay Trăng sáng , Nguyệt sầu vì ai . Nguyệt từ quá khứ vị lại , Cổ xưa trắng sáng , đến hoài ngàn sau. Gội Rửa . Cái tôi nghiêng ngã giữa đời , Sắc , không , không , sắc , bao lời thị phi. Mai về gội rửa sân , si, Duỗi chân nằm thẳng ngủ khì với trăng . Xuân Triều
    • Thơ Xuân Triều Băn Khoăn Còn ai trong cõi nhân gian, Còn ai để nhớ ai còn nhớ ai . Nhớ ai theo tháng năm dài , Ai còn nhớ lại tình ai xa mờ . Ai về Trường cũ mộng mơ, Tình ai ngày cũ thơ ngây ngày nào . Ai còn về lại chốn này , Nhớ tình ai cũ đong đầy yêu thương . Chiều Buồn - Còn ai đến buổi chiều nay , Hây hây cơn gió bay bay thổi hoài . Mây đen xám cả chân trời , Chiều không chút nắng tôi ngồi buồn tênh. Lòng buồn như nắng qua thềm , Như chim mỏi cánh , lặng êm trên đồi . Chiều buồn vắng hẳn tiếng cười , Mà sao trống vắng , bóng người thân quen ...xem thêm