Tình Say

Tình Say

(Tặng các bạn đã từng bao lần "tửu phá thành sầu " cùng tôi ...)

Thuyền tình một mảnh trăng côi

Sao khuya nhấp nháy như trêu lòng người

Trăng lung linh

Nước rung rinh

Gió trượt hai vai

Gió thở dài…

Sương khuya lãng đãng làm sao gói

Bóng nguyệt mơ hồ mãi bóng thôi

Trôi cuộc bể dâu

Thổn thức đêm thâu

Canh bạc đời chiếu đã trải xong ?

Men rượu sầu giải mãi thêm sầu

Gió bụi thời gian

Không nhoà hư ảnh

Ánh mắt hồ thu, ôi long lanh !

Sông gần biển sông càng chậm lại

Gió gần khơi gió nổi hời hời

Giọt ly bôi

Ai uống cạn

Cạn lòng ai cho rượu môi mềm

Sông gần biển sông càng chậm lại

Trăng càng khuya trăng có buồn hơn ...

NTL 2010