Chiều thư viện

Chiều thư viện

Mưa níu chân ai mưa buồn khoắc khoải

Gọi kỷ niệm buồn nhớ mãi chiều xưa

Ly cà phê không bóng hình chờ đợi

Đắng không gian ôi nhớ mấy cho vừa

Gốc me già còn đây hàng dầu sao im bóng

Dáng em đâu nghiêng trong gió chiều hè

Bụi lá me bay, trôi hoài nhè nhẹ

Vương mắt ai buồn nhớ đôi mắt rưng rưng

Chiều thư viện hành lang buồn hờ hững

Góc thân quen sao bỗng quá xa vời

Tiếng sách sang trang nghe nhói đau chờ đợi

Ân tình nào giờ đã mãi mù khơi

NTL , 9/2012

NTL , 9/2012