Allo Hello ...

ALLO, HELLO !

Tìm nhau một tiếng a-lô

Xa xôi ngàn dặm xí xô xí xào

Mừng như hạn gặp mưa rào

Bạn xưa ngày cũ “mày , tao” ngỡ ngàng

Nhớ thời gian khó lang thang

Nghìn trùng xa cách đành mang trong lòng

Bây giờ thế giới “phẳng “ thông

A- lô một tiếng như trông thấy người

Chào nhau một tiếng hello

Vài câu chit chat nhí nhô nhí nhằng

Gò lưng lọc cọc từng hàng

Hòi thăm thăm hỏi tràng giang sự tình

Ôn thời ôm cặp học sinh

Một thời nhi lập bặt tin bạn bè

Người đi người ở người về

Hẹn nhau một bữa bên lề dư âm

Nguyễn Thanh Liêm