Phượng xa

Phượng xa

Trở lại quê ngày phượng hồng chớm nở

Người ly hương đếm bước nhỏ, bơ vơ

Cổng trường xưa nay khép lại hững hờ

Cành phượng đỏ cúi đầu như lỗi hẹn!

Trời Sài gòn, một chiều mưa năm ấy

Ai ra đi không một tiếng tiễn, chào

Hàng me già lặng lẽ nén thương đau

Hoa phượng đỏ có nhớ người ra biển?

Chiều hôm nay bước chân về chốn cũ

Lòng bâng khuâng man mác một nỗi sầu

Cánh phượng hồng giờ lưu lạc nơi đâu?

Để tiếng hát ve sầu thêm nức nở!

Quốc Văn