Dù gì

Dù gì cũng vợ của ta

Dù có hôi nách vẫn là của “ông”

Dù chân có mọc nhiều lông

Nhưng ta cứ nghĩ như không có gì

Chớ nên thắc mắc mà chi

Ngày đêm ôm ấp có gì ngại đâu

Nếu vợ thích ở nhà lầu

Xắm ô tô xịn, mua tàu, máy bay

không cần suy nghĩ làm ngay

Chìu vợ liền nhé, chớ lòng vòng lâu

Có gì mà phải lo âu