Shopping

SHOPPING

Em shop-ping, anh “ sốp-phơ ”

Có hiể̉u không cái khổ̉ của đợi chờ

Làm bạn cùng tờ báo và nắng bụi

Shop này lâu thì “ sốp ” nọ bơ phờ

Shop trời tây khác với trời ta

Cong lưng chờ bên chiếc Honda

Chữ nhẫn làm đầu luôn thêm điểm

Ở đâu cũng vậy sẽ vui nhà

VƯƠNG QUỐC TUẤN 2011