Nghịch Lý

Lúc trẻ gầy tivi dầy

Khi già mập tivi mỏng

Cuộc đời ngược với tivi

Người tốt thì sớm ra đi?

Kẻ xấu lại ham ở lì!

Con đường công lý cứ âm u

Chính tà, đúng sai vẫn cứ rối mù

Cuộc đời tồn tại bao nghịch lí

Thế sự vẫn bao điều vô lý, lắm thay!....

V.Q.T 07-04-2018