Xuân Thu - Tình Xưa

Xuân Thu

Tháng mười xuân đến hay thu sang

Nghe tin xuân đến anh ngỡ ngàng

Em còn khao khát tìm xuân mọng

Anh đang mơ tưởng lá thu vàng

Trên này dưới đó, trời cắt ngang

Hai cảnh hai nơi, phận rõ ràng

Làm sao em hiểu anh đang lạnh

Muốn Xuân, phải đợi thêm đông tan

LDK

***

Tình xưa

Tình xưa chưa dứt được lòng

Qua bao năm tháng vẫn trông ngóng chờ

Biết rằng tình chỉ trong mơ

Nhớ nhung quên mất thì giờ trôi qua

Ngày xưa không thể xoá nhoà

Sót xa nhìn thấy sắc hoa nhạt dần

Một thời yêu trọn tuổi xuân

Gió đưa bão thổi tình gần bay đi

Chào nhau còn lại những gì

Nhiều lời thăm hỏi che đi tình nồng

Bây giờ tình có như không

LDK