Tình Thu

Tóc em giờ đã bạc màu

Tóc anh nay cũng nhuộm màu gió sương

Cuối thu lá đỏ ngập đường

Hai mình đâu đó còn mơn man tình

Mỗi ngày tỉnh giấc bình minh

Mong tình đi trọn hành trình nhân gian

Lá bay, lá đỏ, lá vàng

Tình thu vẫn thắm, nhẹ nhàng vào thơ.

LDK

Lê Duy Khải
Tình Thu
Đường xưa