Mộng xuân

Mộng Xuân

Hoa đào đã nở đầu thôn

Dắt dìu xuân mộng, đưa hồn ru xưa

Tháng Tư buồn đỗi nắng mưa

Bão, giông, sóng, gió cuốn bừa người đi

Phá tan ước vọng xuân thì

Ngậm ngùi giấc cũ, biệt ly thêm sầu

Nhiều lần lạc miết vào đâu

Khi hoa hồng sắc nhuộm màu mộng Xuân.

Mỗi năm hoa đào nở

Lại thấy ông K... già

Đứng chụp hình với vợ

Tóc ông mãi..bạc ra