Mộng hè

Mộng hè

Tình xưa dựa giấc mộng hè

Ở đây không có tiếng ve trên cành

Một đời ngồi tựa bên anh

Ở đâu cũng thấy đất lành quanh em

Thời gian se sẽ lặng im

Nhẹ nhàng đưa đẩy, xa thềm tuổi xuân

Hạ ru giấc nóng, còn gần

Mộng hè chưa tỉnh, tình lần vào thu

LDK

Cám ơn em đã theo anh

Cùng anh tìm đến đất lành dung thân