Giấc hè

Giấc hè

Em ngồi em chơi

Lãng đãng nhìn trời

Xuân vừa đi khuất

Hạ đã kề bên

Ôm nóng eo thon

Em vùi trong giấc

Lòng em ngây ngất

Say đắm hương trời

Tình gieo nhẹ rơi

sâu vào mộng tưởng

Tám, chín, mười thương

Tình còn, tình mất

Tình nhớ, tình mơ

Tình cuốn vào thơ

Lê Duy Khải - cuối đông 2013