Đông nhớ

Đông nhớ

Tuyết ôm núi trắng trên cao

Một mình nhớ đến tình vào mùa đông

Ngày xưa em đi lấy chồng

Ngày nay em vẫn ngóng trông tình chờ

Ngỡ rằng tình dệt thành thơ

Nhiều đông lạnh giá, tình mờ nhạt phai

Chim trời chưa mõi đường bay

Người yêu mong hết đông dài,...vào Xuân

LDK

Lê Duy Khải
Đông nhớ
Tình Thu