Vườn nắng

Vườn nắng

Trong vườn nắng dịu

Em ngồi thơ thẩn..

Tưởng chừng xuân đang đến,

Mà thu đã chớm về !

Đong đưa gió ôm tóc

Áo ghen thầm gió ơi!

....

Mong ai người không đến

Hoa lá cũng nhìn trời...

Lan Hoa 3 - 2013