Tình biển ...

TÌNH BIỂN

Biển vẫn sóng

Mặt trời lên

Sóng vỗ bờ

Mắt em cười

Tóc như mây

Biển vẫn sóng

Dấu chân hoang

Nét môi sầu

Nửa mặt trời

Chìm trong sóng

Em về đâu?

Mưa giăng mù

Gió tương tư

Sóng bạc đầu

Tràn ôm cát

Biển vẫn sóng

Đánh vào đêm

Sao vỡ nhòa

Mảnh trăng rơi

Vàng trên sóng

Biển vỗ về

Kiếp dã tràng

Sống như mơ

Em về đâu?

Biển vẫn sóng...

LH