Một thuở yêu người ...

MỘT THUỞ YÊU NGƯỜI

( trước cổng trường Khoa Học )

Anh và chúng thường ngồi bên quán cóc

Trước cổng trường hai buổi đón đưa em!

Dáng thanh thanh, nhí nhảnh gái Bắc Kỳ

Tóc em ngắn rót vào hồn tươi trẻ

Tóc em ngắn che làn môi diễm mộng

Những ưu phiền thoáng chốc bỗng vụt tan

Nắng Sài Gòn như dịu giữa trời xanh

Anh ngó xuống nghe hồn mình chợt mát

ĐÀO giữa buổi bỗng đâu mà khoe sắc

THỊ thơm nồng rơi xuống trái tim anh(*)

Gió HANH vàng ươm điệp khúc tình yêu

Nụ hôn nhỏ bướm bay hồng lên má....

Tặng Hoàng(Xuân Lộc).

(Một thuở yêu người)

LH

Chú Thích:(*) Trái thị rớt giỏ bà già,

Từ nay cô Tấm nương nhờ thế gian(Chuyện Tấm Cám)