Vắng Em

Vắng em

Có còn không lúc nắng mưa

Hàng me xanh lá đong đưa gió chiều?

Có em góc phố vui nhiều

Vắng em ghế đá hắt hiu nỗi buồn!

Chim kia còn có cội nguồn

Vắng em sỏi đá cũng tuôn lệ sầu!

Thanh Tâm tháng sáu 2012

**********

Họa Vắng em

Vắng em đâu có vắng em!

Em đang ngồi đó, em đang mĩm cười!

Em là dòng suối mát tươi,

Là bao nỗi nhớ của lời yêu thương!

Anh về góp gió muôn phương,

Thổi trăm lời nhớ vấn vương đến người!

BP tháng bảy 2012