Thẩn Thờ

Thẫn thờ

Trong giảng đường anh không thấy ai!

Thấy mái tóc dài xõa ngang vai

Thấy dáng em hiền như cô Tấm

Rượu nồng không uống anh đã say!

Nên duyên chồng vợ bấy lâu nay

Lận đận công danh bấy tháng ngày!

Ngó đi, ngoảnh lại thì xuân đã

Úa tàn theo xác lá thu phai!

Đâu nụ cười xưa, ánh mắt xưa?

Một nửa của anh chẳng thấy vừa!

Mối tình thơ dại ngày xưa ấy

Còn lại trong anh chút hương thừa!

Thẫn thờ xuân đến, lại xuân đi

Xuân ơi, đừng đến nữa làm chi?

Trả lại cho anh ngày xưa ấy

Một chút tình thơ dại ngu si!

Trả lại cho em tuổi thơ ngây

Đôi mắt bồ câu, suối tóc mây

Làm sao anh trả cho bằng hết

Trọn cả cuộc đời anh đã vay?!

Thanh Tâm - Xuân 2013