Mưa lòng

Mưa lòng

Bao nhiêu mưa rớt ngoài trời

Bấy nhiêu giọt nước mắt rơi trong lòng

Đêm ngày sao cứ chờ mong

Không dưng lòng cứ ngóng trông một người!

Mưa ơi đừng có rơi hoài

Mưa trên mái lá ngậm ngùi lòng ta

Chỉ là những giọt mưa sa

Có duyên có nợ chi mà khóc than!

Mưa rơi thánh thót nhẹ nhàng

Để cho nước mắt hai hàng tuôn rơi!

Mưa còn rơi mãi mưa ơi

Nỗi lòng biết tỏ cùng ai bây giờ?

Van mưa mưa hãy ngừng thôi!

Van em em hãy để tôi yên lòng

Trời mưa bong bóng bập bòng

Tôi về lấy vợ để không nhớ người!

Ghi chú: TT lược dịch từ bài thơ “ Il pleure dans mon coeur” của thi sĩ Pháp nổi tiếng Paul Verlaine thế kỷ 19

nguyên văn như sau:

Il pleure dans mon coeur

Il pleure dans mon coeur

Comme il pleut sur la ville;

Quelle est cette langueur

Qui pénètre mon coeur?

Ô bruit doux de la pluie

Par terre et sur les toits!

Pour un coeur qui s'ennuie

Ô le chant de la pluie!

Il pleure sans raison

Dans ce coeur qui s'écoeure.

Quoi! nulle trahison?...

Ce deuil est sans raison.

C'est bien la pire peine

De ne savoir pourquoi

Sans amour et sans haine

Mon coeur a tant de peine!

Mưa lòng Thanh Tâm phỏng dịch