Họa khúc mưa chợt nhớ

Họa bài KHÚC MƯA CHỢT NHỚ của Hồng Phượng

Người ở nơi nào có biết không?

Bỏ tôi ở lại với chờ mong!

Hoa tàn cỏ úa ngoài sân vắng.

Mưa rơi, rơi mãi ở trong lòng!

Người đã xa rồi, xa thật xa,

Bỏ lại trường xưa, bỏ lại ta!

Sài Gòn cách trở, còn đâu nữa?

Kỷ niệm ngày xưa quá mặn mà!

Sân trường hoa rụng, lá me bay,

Áo lụa còn đây hương ngất ngây!

Trường xưa, lớp cũ, tìm đâu thấy?

Lạc bước ai về hoen mắt cay!

Môi thôi hờn dỗi, mắt thôi trong!

Tóc gió thôi bay, má thôi hồng!

Tìm đâu hoa nắng ngày xưa đó?

Người ở nơi nào có biết không?

Thanh Tâm 8/8/2012