Có Một Nơi

Có một nơi

Có một nơi thuộc về nỗi nhớ!

Hoa tim buồn vụn vỡ dưới vực sâu

Em ra đi mà bỏ lại niềm đau

Anh cất giữ mảnh tình buồn muôn thuở!

***

Có một nơi thuộc về sầu khổ!

Thời gian trôi sao cứ mãi vấn vương?

Có thiên duyên, sao không có nợ thường?

Tình yêu ảo, cả cuộc đời cũng ảo!

***

Có một nơi thuộc về sự thật!

Anh cùng em đi vào cõi hư không

Trái tim ngưng, cho thanh thản trong lòng!

Cuộc sống tạm, có chi mà luyến tiếc?

***

Thanh Tâm mùa mưa 2012