Trăng Thu

Trăng non ... Trăng tuổi thơ

Ngày xưa còn be bé,

Tháng tám trăng thu về,

Đón trăng sáng làng quê.

Đèn ngôi sao lấp lánh,

Cùng trăng sáng hát ca,

Đón chú cuội hằng nga,

Xa tít chốn cung hằng…

Trăng tròn…Trăng mười lăm,

Trăng tròn mười lăm,

Ngọt lịm trăng trong,

Môi cười tươi thắm,

Chạm khẽ vào tay.

Đón trăng thu về,

Trời thu mây bay,

Tình thu dào dạt,

Chạm hồn thơ dại…

Trăng khuyết…Ánh trăng tàn,

Trăng thuyền huyền ảo,

Trôi dạt bến nào?

Lặng thầm chơi vơi,

Trăng muộn trăng soi,

Sâu thẳm tâm hồn,

Trăng buồn trăng nhớ…

SaiGon, tháng 9/2012 – HP .