Nhớ nhà

Một chút bâng khuâng bỗng nhớ nhà,

Đời người sao lắm nỗi phong ba.

Không hiểu vì sao mình bỏ xứ,

Biền biệt ra đi, chẳng trở về.

Mồ mả ông bà nay vắng lạnh,

Xứ người đày đọa tấm thân đau.

Tuổi đời tám chục nay gần đến,

Ngày vui chẳng thấy, chỉ thấy buồn.

Chắc là định mệnh an bài sẵn,

Kiếp người phải chịu nỗi cô đơn,

Quê Cha Đất Tổ, nghìn năm ấy,

Đốt cháy hồn ta, ngủ sao yên.

Cảm tác NHU TRẦN ( thân mẫu Hồng Phượng ) Philadelphia, USA, sau khi nghe bản nhạc

ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN, đêm đông tuyết trắng 2012.