Khúc mưa chợt nhớ

KHÚC MƯA CHỢT NHỚ…..

Người ở nơi nào có biết không?

Ngày ấy, người đi bỏ lại mình.

Cỏ sầu, hoa rụng, vàng sân vắng,

Mưa ngâu chiều đổ, người biết không?

Người đã xa xôi, xa xôi lắm,

Bỏ lại trời xưa, mưa nhạt nhòa.

Sài Gòn cách trở, giờ xa thẳm

Biết bao kỉ niệm, bướm cùng hoa.

Sân trường hoa rụng, lá me bay,

Áo lụa giờ đây đã bạc màu.

Trường xưa, lớp cũ, tìm đâu thấy?

Lạc lối phong trần, lỡ hẹn xưa.

Phượng hồng, hoa đỏ giờ phai nhạt,

Tóc gió thôi bay, khúc nhạc buồn.

Tìm đâu hoa nắng ngày xưa đó,

Người ở nơi nào có biết không?

Cali tháng 7/2012 – HP