Đông về

Nắng đông vàng chút thu còn luyến nhớ,

Lá xa cành cây trơ trọi chơ vơ.

Đường hoang vắng hay lòng mình hoang vắng?

Hoài trong mơ ai gọi mãi đợi chờ?

Đêm đông buồn nghe tim khô buốt giá,

Lòng hỏi lòng sao lạc bước nơi đây?

Quê hương đó, ôi đường dài xa quá!

Viễn xứ buồn, quê mẹ ở nơi nao?

Bao năm tháng nhọc nhằn nơi xứ lạ,

Vẫn u hoài một khúc hát hoài hương.

Chiều đông dài giá buốt ở tim xa,

Ôm khắc khoải, ngày về chợt luyến nhớ…

Hp

SG 20/11/2013

Hồng Phượng
Đông về