Ảnh vui

Rõ ràng

" Bó tay luôn "

Bàn thờ ông Thiên

Không sợ mất cơm mà chỉ sợ mất nồi

Phó nhòm đại tài

Ca dao Việt Nam !!! hic

Chim cu đất vật ba bà, chim cu nhà thoi thóp cầm hơi

Một lần lỡ bước trùng nhau, bây giờ khập khiễng cùng nhau bước về

Cho dù có hói ...vẫn là chỗ dựa an toàn cho đầu bạc...khi quắc cần câu ( 26/11/2011)

TQV sưu tầm

TQV sưu tầm