Nguyễn Việt Mỹ- Ru em từng ngón xuân hồng (Trịnh Công Sơn)