Nguyễn Thị Thanh Thủy- Môi tím (Nhạc Nhật, lời Việt)