Nguyễn Thị Kim Lệ- Tháng sáu trời mưa (Hoàng Thanh Tâm)