Chia vui với bạn đã có dâu
Chúc mừng Vương Quốc Tuấn lên ghế sui gia, cưới dâu ( 07-10-2011 )
(từ trái sang phải : Đức - Cô dâu chú rể - Hoàng - Quý - Nghĩa - Tuấn - Hòa & Nguyệt-..và vợ Tuấn bìa phải )


Từ phải sang trái : H Phượng - Dung - Nghĩa - Mỹ Lan - 6 Môn - Khương - Kim Hoàng - Việt Mỹ -
Thanh Tâm - Phong - Diễm Mai - Thượng - Phất - Tuấn & chú rể, cô dâu.


Nguyệt - Phượng - Hoàng - T.Tâm


6 Môn - Dung - Mai - Nguyệt - Phượng


Thanh Tâm - Mỹ Lan - Minh Khương - Minh HoàPhoto by Thanh Tâm.