30/10/2011    Chúc mừng vợ chồng bạn Quý làm lễ vu quy cho con gái. Chúc 2 cháu trăm năm hạnh phúc.