Chúc mừng vợ chồng Mỹ Dung có thêm dâu hiền và thương chúc hai cháu
Đăng Khoa và Kim Linh trăm năm hạnh phúc
Tiệc cưới được tổ chức tại nhà hàng Bạch Kim ngày 02-01-2013