Tin Tức - Nhắn Tin‎ > ‎Tin Vui‎ > ‎

Chia vui cùng bạn Thái Bình ngồi ghế sui gia
Chúc mừng bạn Thái Bình ngồi ghế sui gia và
thương chúc hai cháu Tường Vân & Minh Cảnh trăm năm hạnh phúcTin Vui    
Chia vui cùng bạn Thanh Bình ngồi ghế sui gia   
Chia vui với Bạch Nga và Sơn ngồi ghế sui gia