Lễ giỗ an vị cô Tiếng

 Lễ giỗ an vị giáo sư Mai Trần Ngọc Tiếng tại chuà Bát Nhã Bình Thạnh Sài Gòn ngày 17 - 01 - 2013
Hình ảnh by Nguyễn Thế Vũ, khoa Sinh lớp E

Từ trái qua phải:
Thu Thuỷ - Thầy lệ
link để xem thêm ...... xin click vào đây