Hình ảnh và thông tin nơi họp lớp 2012


Cổng chính vào nhà hàng                                                                                   Cồng chiêng


 


Nơi thi đấu "bắn bi"
 

Sảnh chính nơi họp mặt
 

Nhà thủy tạNhà cổ ba gian, 64 cột


Bên trong gian nhà cổ


Liễu rũ