Thân mẫu bạn Huỳng Quang Nghĩa


 

Được tin Thân mẫu của bạn Huỳnh Quang Nghĩa. BácVõ Thị Đê đã từ trần vào lúc 18g50 ngày 22-11-2018  tại Sài Gòn. Hưởng thọ 96 tuổi.

Xin Thành Kính Phân Ưu cùng 2 bạn Huỳnh Quang Nghĩa & Doăn Thị Kim Dung và tang quyến, nguyện xin hương linh Bác được an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

  Lớp Sinh A