Thân phụ Thái Văn Bính


 

Được tin Thân phụ của bạn Thái Văn Bính. Bác Thái Văn Khen đã từ trần vào lúc 10g28 ngày 30/8/2014. Hưởng thọ 93 tuổi.

Xin Thành Kính Phân Ưu cùng hai bạn Xuyến & Bính và tang quyến, nguyện xin hương linh Bác được an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

  Lớp Sinh A