Được tin Thân phụ của bạn Lê Hữu Thượng. Bác Lê Văn Nghiêm đã từ trần vào lúc 12g54 ngày 12/9/2012.  Hưởng thọ 94 tuổi.

Xin Thành Kính Phân Ưu cùng 2 bạn Lê hữu Thượng và Huỳnh Thị Thanh Tâm cùng tang quyến, nguyện xin hương linh Bác được an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

  Lớp Sinh A